các form sức mạnh trong dragon ball-Các dạng super saiyan

Form sức mạnh Archive

Kaioken

Kaio-ken (界王拳; lit. "Fist of the King of Worlds" or "World King Fist") là kỹ thuật chiến đấu được sử dụng nhiều nhất bởi Son Goku . ...Read More