Tại sao UUB không tham dự giải đấu 12 vũ trụ Archives » Dragon Ball Wiki

.

CÁP QUANG BIỂN ĐANG BỊ ĐỨT NÊN VÀO CÁC BÀI VIẾT BỊ CHẬM.

MONG MỌI NGƯỜI THÔNG CẢM (Dự kiến giữa tháng 12 mới hết).

Tại sao UUB không tham dự giải đấu 12 vũ trụ Archive