goku đáp tàu vũ trụ xuống trái đất Archives » Dragon Ball Wiki

.

CÁP QUANG BIỂN ĐANG BỊ ĐỨT NÊN VÀO CÁC BÀI VIẾT BỊ CHẬM.

MONG MỌI NGƯỜI THÔNG CẢM (Dự kiến giữa tháng 12 mới hết).

goku đáp tàu vũ trụ xuống trái đất Archive