Những người có tầm ảnh hưởng với Dragon Ball

.

TẠI SAO BẠN KHÔNG LÀ NGƯỜI VIẾT BÀI CHO WIKI? ->ĐĂNG KÝ LUÔN

Akira Toriyama

This article is about the real world ...Read More