commander red Saga - tổng hợp các nhân vật trong commander red Saga

.

CÁP QUANG BIỂN ĐANG BỊ ĐỨT NÊN VÀO CÁC BÀI VIẾT BỊ CHẬM.

MONG MỌI NGƯỜI THÔNG CẢM (Dự kiến giữa tháng 12 mới hết).

Commander Red Saga Archive

Akira Toriyama

This article is about the real world ...Read More