Thông tin truyện

Dragon ball màu

Tác giả:

Akira Toriyama

Thể loại:

Chính truyện

Nhóm dịch:

Dragonballwiki.net

Trạng thái:

Đang cập nhật

Lượt xem:

814

Dragon ball màu

Hiện tại mình đang nắm giữ 520 Chap màu chất lượng cao của Dragon Ball. Cần tìm người có cùng đam mê để cộng tác up truyện. Công việc đơn giản: xóa chữ nước ngoài đi và type chữ tiếng việt vào. Nguồn tiếng việt đã có sẵn rồi. Ai có hứng liên hệ mình nhé Http://facebook.com/ducmu
CHIA SẺ TRUYỆN CHO BẠN BÈ CÙNG XEM:

Danh sách chương

STT Chương Cập nhật
1 Dragon ball màu – Chap 1 27/09/2017
2 Dragon ball màu – Chap 2 27/09/2017
3 Dragon ball màu – Chap 3 lỗi 27/09/2017
4 Dragon ball màu – Chap 4 27/09/2017
5 Dragon ball màu – Chap 5 27/09/2017
6 Dragon ball màu – Chap 6 27/09/2017
7 Dragon ball màu – Chap 7 27/09/2017
8 Dragon ball màu – Chap 8 27/09/2017
9 Dragon ball màu – Chap 9 27/09/2017
10 Dragon ball màu – Chap 10 27/09/2017
11 Dragon ball màu – Chap 11 27/09/2017
12 Dragon ball màu – Chap 12 27/09/2017
13 Dragon ball màu – Chap 13 27/09/2017
14 Dragon ball màu – Chap 14 27/09/2017
15 Dragon ball màu – Chap 15 27/09/2017
16 Dragon ball màu – Chap 16 27/09/2017
17 Dragon ball màu – Chap 17 27/09/2017
18 Dragon ball màu – Chap 18 27/09/2017
19 Dragon ball màu – Chap 19 27/09/2017
20 Dragon ball màu – Chap 20 27/09/2017
21 Dragon ball màu – Chap 21 27/09/2017
22 Dragon ball màu – Chap 22 27/09/2017
23 Dragon ball màu – Chap 23 27/09/2017
24 Dragon ball màu – Chap 24 27/09/2017
25 Dragon ball màu – Chap 25 27/09/2017
26 Dragon ball màu – Chap 26 27/09/2017
27 Dragon ball màu – Chap 27 27/09/2017
28 Dragon ball màu – Chap 28 27/09/2017
29 Dragon ball màu – Chap 29 27/09/2017
30 Dragon ball màu – Chap 30 27/09/2017
31 Dragon ball màu – Chap 31 27/09/2017
32 Dragon ball màu – Chap 32 27/09/2017
33 Dragon ball màu – Chap 33 27/09/2017
34 Dragon ball màu – Chap 34 27/09/2017
35 Dragon ball màu – Chap 35 27/09/2017
36 Dragon ball màu – Chap 36 27/09/2017
37 Dragon ball màu – Chap 37 27/09/2017
38 Dragon ball màu – Chap 38 27/09/2017
39 Dragon ball màu – Chap 39 27/09/2017
40 Dragon ball màu – Chap 40 27/09/2017
41 Dragon ball màu – Chap 41 27/09/2017
42 Dragon ball màu – Chap 42 27/09/2017
43 Dragon ball màu – Chap 43 27/09/2017
44 Dragon ball màu – Chap 44 27/09/2017
45 Dragon ball màu – Chap 45 27/09/2017
46 Dragon ball màu – Chap 46 27/09/2017
47 Dragon ball màu – Chap 47 27/09/2017
48 Dragon ball màu – Chap 48 27/09/2017
49 Dragon ball màu – Chap 49 27/09/2017
50 Dragon ball màu – Chap 50 27/09/2017
51 Dragon ball màu – Chap 51 27/09/2017
52 Dragon ball màu – Chap 52 27/09/2017
53 Dragon ball màu – Chap 53 28/09/2017
54 Dragon ball màu – Chap 54 28/09/2017
55 Dragon ball màu – Chap 55 28/09/2017
56 Dragon ball màu – Chap 56 28/09/2017

Bình luận