Tổng hợp các nhân vật trong dragon ball GT

.

CÁP QUANG BIỂN ĐANG BỊ ĐỨT NÊN VÀO CÁC BÀI VIẾT BỊ CHẬM.

MONG MỌI NGƯỜI THÔNG CẢM (Dự kiến giữa tháng 12 mới hết).

Dragon Ball GT Archive

Akira Toriyama

This article is about the real world ...Read More